La Fura dels Baus: Human Net

Konstens natt kulminerar med ett hisnande människonätverk som bildas av över 40 helsingforsare: det spanska kollektivet La Fura dels Baus Human Net. Det är fråga om människor som, nedhängande från en balk som uppbärs av en hög lyftkran, strömmar genom luften och bildar olika formationer. Den hypnotiska luftkoreografin, som är ett resultat av stadsbornas och La Fura dels Baus gemensamma ansträngningar och pulserar i takt med levande musik och olika ljuseffekter, leder i den mörknande kvällen tankarna in på djupare reflektioner om mänskligheten: om man vill, kan man på himlen se till exempel kromosomkedjor eller nervnät som transporterar budskap från en cell till en annan.

La Fura dels Baus föreställningar, som på ett lekfullt sätt intar det urbana gaturummet, har visats runtom i världen, från Barcelona till Florens och från Istanbul till Singapore.

Föreställningen innehåller blinkande ljus.

I samarbete med:

Senaatintori
Senaatintori
Gratis
Tor 23.8.  21.30