Media

Pressmaterial

För pressmaterial, vänligen kolla Festspelens pressidorna. Kontakt tiedotus@helsinkifestival.fi för lösenord.

Ackreditering

Medier som önskar delta i Festspelens evenemang behöver ackreditering. Ansökningsperioden är 1 juni – 3 augusti. Svaren sänds till de angivna e-postadresserna (personens egen och förmannens) senast den 8 augusti 2018. För begäran om ackreditering som kommer oss tillhanda efter den 3 augusti förbehåller vi oss rätten till en tre dagars handläggningstid.

Vi ackrediterar enbart personer som kommer till festivalen inom ramen för arbetet och därför ber vi även om en beskrivning av arbetsuppgiften. Om du är frilans, uppge det medium/de medier som du kommer att göra inslag i.

Tillstånd att fotografera eller filma beviljas närmast till Huvilatältet.

 

Ytterligare information:

Informatör Laura Gottleben, tel. +358 50 468 7243, e-mail: laura.gottleben@helsinkifestival.fi